Molí del Manteta - Vilanova de Prades

Descripció

Edifici de planta baixa i dos pisos amb coberta a doble vessant. Inicialment formava part d'un molí. Presenta una construcció moderna adossada al seu costat dret.

Ressenya històrica

Sense dades.