Molí del Bou o del Mig - Espluga de Francolí, l'

Descripció

Construcció de planta baixa i pis. Tot en estat ruïnós. Tenia dos cacaus i dues moles.
Es nodreix de l'aigua de la riba dreta del salt del riu Francolí a la Font Baixa.

Ressenya històrica

Molí medieval de l'antiga Espluga Jussana. A començaments del segle XVII va ser adquirit pel Comú de la vila. El 1701 la Universitat el va vendre a Francesc Poca i Aguiló. Va resultar mig derruit per la Guerra de Successió i va haver de ser reedificat.
Després va passar a ser propietat, a parts iguales, de la Comunitat de Preveres i de Maria Bou.
Va deixar de funcionar l'any 1955.