Molí de l'oli - Vimbodi i Poblet

Descripció

Edifici de grans dimensions compost per diverses habitacions. Correspon a l'antic molí de l'oli del poble. Actualment el trobem en molt mal estat, sobretot per culpa de la nombrosa vegetació que el cobreix . Les cobertes estan caigudes o tapades per la vegetació.
Les seves parets vistes estan construïdes amb pedra vista lligada amb morter. Les finestres que encara es poden observar són de petites dimenions.

Ressenya històrica

Sense dades