Molí de la Vila - Vimbodi i Poblet

Descripció

Molí de farina del poble. L'edifici està construït amb blocs de pedra lligats amb una mica de morter. Les parets són de gran doblada , amb reforçaments a través de diversos contraforts.
Actualment el trobem cobert de vegetació. Les cobertes i l'interior està destruït o cobert de vegetació.
En el seu origen es composava de una planta baixa amb estable i dos pisos superiors.

Ressenya històrica

Sense dades