Molí de la Vall de Dins - Montblanc

Descripció

Restes de l'antic molí i vivenda del moliner. Gran porta adovellada amb arc de mig punt. Totalment separat de l'edifici es pot veure el cacau quadrat que sobresurt de l'edificació i al seu costat el lloc on s'encaixava la nòria vertical d'uns 8-10 m. de diàmetre.

Ressenya històrica

Antic molí fariner medieval.