Molí de la Torre - Santa Coloma de Queralt

Descripció

Molí fariner, on resta una bassa de forma triangular i també s'observa el cacau (pou). D'estructura massissa i quadrada amb petites obertures. Al seu interior té dues arcades de mig punt que van de la planta baixa a les golfes. La bassa adossada està realitzada tota ella en pedra treballada.

Ressenya històrica

Molí que rebia l'aigua del molí Nou i la cedia al molí de Pocarull. Documentat ja des del segle XIII, l'any 1415 era conegut com Molí del Senyor. De 1447 a 1606 és conegut com el molí d'en Guiribert i al segle XVII se'l coneix ja com el Molí de la Torre.