Molí de Vinyols - Montblanc

Descripció

Restes d'un molí fariner d'una mola que s'abastia amb l'aigua del barranc de la Vall a través d'una síquia.

Ressenya històrica

Molí medieval que va funcionar fins al segle XX. Era propietat del castlà de la vila.