Molí de Vent de la Roca Xanxa - Montblanc

Descripció

Antic molí fariner de vent. D'estructura circular de pedra i argamassa, amb porta de pedra adovellada i llinda plana. Constava de planta baixa i dos pisos units per una escala interior de cargol. No es conserva res de l'estructura interior.
El diàmetre interior és de 3.3 metres i l'alçada de 9 metres. Les parets tenen una amplada de 85 cms.

Ressenya històrica

Sense dades