Molí de Pocarull, Pocorull o Pocurull - Santa Coloma de Queralt

Descripció

Antic molí fariner del qual en queda una estança rectangular i de dimensions petites de la part baixa del molí, amb volta de pedra apuntada i porta d'accés adovellada. Damunt de la volta hi sembren. Es troba a la part dreta del riu Gaià, força més elevat que el riu ja que rebia l'aigua procedent del molí de la Torre a través d'una canonada.

Ressenya històrica

De 1305 a 1803 apareix als documents com el molí del Pocarull, nom procedent dels primer propietaris. El 1567 era de Guerau de Queralt, senyor de Santa Coloma.