Molí de Na Bruna - Santa Coloma de Queralt

Descripció

Vestigis del que havia estat un molí que s'alimentava de les aigües del torrent de la Barquera, afluent del Gaià. També es veu una arcada que pertanyia al molí. Cal destacar que aquest ha sofert diferents reformes al llarg de temps.

Ressenya històrica

Al segle XIII era conegut com el molí de Na Bruna. L’any 1301 se’l coneixia com a molí de Pere Bruna i després, molí d'Arnau Civit. Fins el 1419 com del Piquer i llavors ja no funcionava. Posteriorment fou reconvertir en adoberia, que el 1804 ja no estava en funcionament. Popularment es coneix com “el rodet” i atualment, es troba a Cal Cartronet.