Molí de Dalt o del Vicenç - Montblanc

Descripció

Antic molí fariner medieval que devia aprofitar l'aigua de la propera rasa de la Romiguera, que va a parar al riu Anguera.
De l'antic molí medieval no es conserven restes.

Ressenya històrica

Sense dades.