Molí de Baix / Janoi - Vilaverd

Descripció

L'edifici és un magatzem de planta baixa amb tres arcades a la part superior, una sèquia amb el salt d'aigua, i uns grans carreus que formaven part de la muralla.

Ressenya històrica

El molí del Janoi és un antic molí fariner construït l'any 1676.
El Molí de Baix i el molí de Dalt aprofitaven l'aigua de la sèquia de l'Horta de Dalt i de Baix, entitat amb la qual mantigueren una estreta relació fins l'any 1930, en què renunciaren a l'aigua. Els molins retenien el cabal de la sèquia els dimarts i els divendres i, a partir de 1901, els divendres i els dissabtes. Per la seva part, pagaven dos terços de les reparacions de la sèquia, tal i com succeí el 1874 amb motiu de les destrosses causades per l'aigua de Santa Tecla, i estaven obligats a escurar les conduccions dos cops a l'any.

El Molí de Baix entrà en funcionament el 1676. El 1930, en renunciar a l'aigua de l'Horta de Dalt i de Baix, s'hi instal·là un motor d'explosió. En aquesta data ja no molia gra, sinó que es dedicava a la polverització de terres colorants i de guix.
L'any 1932 deixà de funcionar. En fou el darrer propietari, Joan Rossell i Bella.