Molí Cremat - Vilanova de Prades

Descripció

Restes d'un antic molí, actualment molt enrunat. Construït amb pedra lligada amb calç. La seva porta presenta un arc de mig punt compost de rajoles. Es conserva la bassa amb el canal rectangular d'entrada al cacau.

Ressenya històrica

Sense dades.