Molí d'Anguera - Sarral

Descripció

Antic molí fariner avui en ruïnes.

Ressenya històrica

Sense dades.