Mina del molí de l'Elari - Conesa

Descripció

Mina del molí que repartia les aigües per diferents partides del terme.

Ressenya històrica

Sense dades.