Mas i molí de Llorac - Montblanc

Descripció

Restes del molí i habitatge del moliner.

Ressenya històrica

Aquest molí apareix documentat ja al segle XII i va continuar en funcionament fins a la segona meitat del segle XX. Al segle XVIII era propietat de la Comunitat de Preveres de Montblanc i tingué llargs plets amb l'altre molí de la mateixa partida.