Mas d'en Niceta - Santa Coloma de Queralt

Descripció

Masia pairal construïda amb pedra i formada per dos cossos, l'un amb teulada a dues aigües i l'altre, més baix, a un sol vessant. El fet de tenir els careners perpendiculars li atorga al conjunt una atractiva originalitat. Al cos més baix hi ha un portal d'arc rebaixat de mig punt adovellat on a la dovella central hi ha un escut amb la data de 1874 i les inicials “J. A. L. M.”. A tocar de la casa hi ha la creu de termne de Niceta.

Ressenya històrica

Sense dades.