Mas del Simó o del Menatxo - Espluga de Francolí, l'

Descripció

Conjunt de diverses construccions. La principal està formada per un cos de planta baixa i tres pisos amb coberta a dues aigües.

Ressenya històrica

Documentat ja al segle XVIII com a masia del Simon. Els seus propietaris, en aquest moment, era la família Martí.
A principis del segle XX va ser adquirida pel reconegut oftalmòleg barceloní Manuel Menacho Peiron (1860-1934), el qual li va donar el seu aspecte actual. Actualment ocupat per un hostal i restaurant conegut com Mas de l'Oca.