Mas del Joanot - Conesa

Descripció

Mas, vivenda. El mas Joanot havia estat una de les masies més remarcables del municipi en quant a propietat de terrenys. Actualment només en queda una de les parets. Les pedres, segons assenyalen les persones consultades del municipi, van ser preses per reconstruir l'església de Rofes (Llacuna).

Ressenya històrica

Sense dades.