Mas del Comte - Santa Coloma de Queralt

Descripció

Construcció en forma de torre, tot amb reforma. Veiem un sobrellinda de pedra treballada d'una possible balconada o finestral, actualment està tapada, que arrenca d'uns capitells on s'hi veuen escolpits el cap d'un home (esquerra) i el cap d'una dona (dreta).

Ressenya històrica

El Mas del Comte es troba documentat ja al segle XV, essent el seu propietari un terratinent anomenat Comte.