Mas de la Sabatera - Montblanc

Descripció

Conjunt de construccions de diferents èpoques encara que la majoria son dels segles XIX i XX.

Ressenya històrica

Sense dades.