Mas de Savella - Conesa

Descripció

Masia que conté diferents elements molts característics d'una antiga i gran masia on els amos acollien a un gran grup de treballadors per conrear les terres. Cal destacar el forn de pa, el portal, les piques, una torre de guaita, una canal d'aigua de pedra i diverses inscripcions en les pedres que són mostra de l'activitat que hi havia antigament en la masia.

Ressenya històrica

És l'últim vestigi que queda de l'antic poblat medieval de Savella. Savella fou ocupat ja de molt antic. El primer document és del 1079, quan Ramon Berenguer II atorgà a Bernat Amat i als seus la "quadra de Pual", inclosa dins el terme del castell de Forès. Entre les afrontacions territorials hi ha el "castro Veiga", que s'identifica amb el castell de Savella. El 1385 el monestir de Santes Creus adquirí el lloc i el 1497 l'abat Pedro de Mendoza li atorgà una carta de poblament.