Mas de Ponet - Montblanc

Descripció

Masia formada per diverses construccions. S'esmenta com a possible molí, però sense rastres visibles actualment.

Ressenya històrica

Sense dades.