Mas de Gassol - Montblanc

Descripció

Conjunt de construccions que formaven una unitat d'explotació agrícola avui abandonada. Es poden veure encara l'antiga vivenda central, amb galeria i capella, les vivendes dels treballadors o masovers, magatzems, estables, etc.

Ressenya històrica

Masia d'origen possiblement medieval.
El mas de Gassol era el centre del que es coneixia com la Quadra de Montornés. Era la masia més important de l'antiga baronia de Prenafeta del monestir de Poblet.
Al segle XII Montornés era un terme al·lodial o "quadra" del castell de Barberà de la Conca. Propietat de Pere de Puigverd.
El seu descedent, Berenguer de Puigverd va llegar el terme de Montornés al monestir de Poblet l'any 1297.
El 28 de juliol de 1297 l’abat i el convent de Poblet establien a Ramon Iverna i a Arnau Ros el castell i lloc de Montornès. Segons els pactes estipulats, calia que ambdós homes habitessin el lloc, paguessin perpètuament al convent la cinquena part dels fruits que collissin i la tercera de qualsevol venda, i estiguessin obligats a les servituds que havien tingut els veïns del lloc. El monestir els donava els honors, les possessions i les cases que en aquell moment tenia a l’indret, llevat de la pallissa i d’un espai suficient per a construir-hi un bon celler, els quals es retenien. Aquest lloc, malgrat ésser anomenat castell i vila, no podia ser altre que l’actual mas de Gassol.
Per tal d'integrar-lo en la baronia pobletana de Prenafeta amb les mateixes condicions que els altres nuclis, Poblet no va dubtar en falsificar diversos documents per tal que l'antiga quadra passes a tenir la categoria de "castell i vila", tot i que en realitat només hi havia el mas.
Consta com a propietat de la família Foguet entre els segles XVI a XVIII, quan va passar a mans de Tadeo Sabater. La filla d'aquest es va casar amb Josep Gassol i Alsamora de Valls.
Avui en resten construccions bàsicament dels segles XVIII i XIX amb alguns elements (portes i finestres) del segle XVII.