Mas de Dalt - Vimbodi i Poblet

Descripció

Mas de grans dimensions format per diferents edificis. Restaurat en la major part. Format per planta baixa, primer pis i golfes. En el seu interior s'hi localitza una petita capella i un estable.

Ressenya històrica

Al segle XVIII era propietat de la família Estradé, tal com es documenta en l'escut de la façana del mas. Aquesta família tingué una rellevància especial al llarg dels segles XIX i XX.