Mas Nou - Montblanc

Descripció

Conjunt de construccions de diverses èpoques. La construcció principal és una casa de 3 plantes amb coberta de teula àrab a dues vessants. Destaca la llinda sobre la porta principal amb la data 1801.

Ressenya històrica

Sense dades.