Mas Davalillo - Montblanc

Descripció

La Casa Davalillo és un gran mas que té dues portes d'accés fetes amb arc de mig punt, una elegant galeria d'arcs de mig punt i un bell esgrafiat on hi apareixen un pagès i una pagesa amb els vestits tradicionals catalans sostenint un rellotge de sol.

Ressenya històrica

Sense dades.