Les fonts i els rentadors del Gorg - Vimbodi i Poblet

Descripció

Font i mina d'aigua natural que brollen de diverses coves calcàries. En una de les sortides d'aigua hi ha una pica de pedra rectangular poc polida que recull l'aigua. Les altres sortides d'aigua alimenten la zona dels rentadors, actualment molt restaurats.

Ressenya històrica

Durant la dècada dels anys 1990 es va restaurar la part exterior del safareig, revestint-lo amb rajoles.