Les cases noves - Vimbodi i Poblet

Descripció

Obra de pedra amb carreus i còdols. Té una façana interior formada per un gran porxo a base d´arcades de mig punt, sostingudes per pilastres motllurades. La part externa de l´edifici presenta una llarga galeria al pis superior amb arcades de mig punt, d´escassa qualitat. Estil·lísticament, el porxo, l´element de major interès, concorda amb els elements neoclàssics imposats pel gust francès arribat a Catalunya de mà dels Borbons i del qual podem prendre per referència l´obra de la Universitat de Cervera.

Ressenya històrica

Obra promoguda per l'abat Francesc Fornaguera (1736-1741) en el seu primer període abacial i molt probablement acabada per l'abat Josep A. Lladó (1741-44). Aquesta construcció fou començada per un acord de la comunitat (22-IV-1740) i que paral·litzava tota altra construcció que pogués emprendre's a Poblet. Degut a dificultats econòmiques, l'obra no s'acabà, tal com podem comprovar als plànols originals que s'han conservat. Fou habilitada per als monjos jubil.lats. El 1843, degut a l´exclaustració, era una runa. Fou restaurada per E. Toda, president del Patronat.