Les Voltetes - Conesa

Descripció

Aquestes voltes constitueixen un pas del carrer de Dalt cap al portal de Reial o de Sant Antoni. Es tracta d'unes voltes delimitades per dos arcs estrebats adovellats de mig punt. L'interior de la volta està format per un sostre pla aguantat per cabirons (bigues) rodons.

Ressenya històrica