Les Piquetes - Senan

Descripció

Dues piques de pedra tallada adossades a un mur de pedra seca. Havien servit per rentar roba i per donar de beure als animals.
S'omplen de l'aigua que neix espontàniament a la zona.

Ressenya històrica

Sense dades documentals.