Hostal de l'Arengada - Forès

Descripció

Antic hostal que actualment es troba en un mal estat de conservació. Antigament en aquest s'hi acollia als traginers. En l'interior de la casa encara s'aguanten unes arcades de mig punt que formen part del que va ser l'estable. La part més antiga de la casa medieval és un fragment de la façana fet amb carreus ben treballats on s'hi localitza la porta principal. Aquesta és adovellada amb arc de mig punt. Sobre seu s'hi pot veure un finestral medieval parcialment tapiat on destaca la llinda i l'ampit de pedra motllurat. A la façana de llevant es localitzen altres elements interessants com uns finestrals amb balcó del segle XVI o XVII.

Ressenya històrica

Sense dades.