Hort del Portuguès - Montblanc

Descripció

Antiga caseta rural d'esbarjo de la petita burgesia de la vila de primers del segle XX amb aires noucentistes. Amb glorieta i molí de vent per extreure aigua.

Ressenya històrica

Construït el 1926. A la finca s'hi feia planter per als pagesos de la vila.