Fossar Vell - Sarral

Descripció

Carrer situat al costat est de l'església que ha conservat el nom del fossar que existia en aquest indret.

Ressenya històrica