Fortificació de Vilaperdius - Pontils

Descripció

Restes d'una fortificació situada en la cota més elevada de Vilaperdius. La seva construcció és mitjançant carreus, amb una porta d'arc de mig punt adovellat. Actualment la fortificació forma part d'un mas compost per planta baixa i dues plantes. En la façana nord-est de la construcció es pot observar una finestra tapiada corresponent a la construcció original.

Ressenya històrica

El lloc, dins el terme de Santa Perpètua, pertanyia al monestir de Sant Benet de Bages, el qual el donà el 1068 a poblar a una família, amb l'obligació de construir-hi una torre. Al segle XVI, existia ja l'església de Santa Maria, i amb el temps esdevingué una quadra.