Forn "nou" del Comú de la vila - Blancafort

Descripció

Antic forn medieval, format per tres arcades de mig punt apuntades. Actualment s'hi localitza la seu del Centre Cultural de Blancafort

Ressenya històrica

El forn "vell" de la vila és documentat ja al segle XVIII. En aquella època era situat al carrer d'Àngel Guimerà. El 1767 l'arquebisbe Joan Larios va donar permís perquè els baixos de l'hospital puguin fer de forn.
L'actual forn "nou", data de començaments del segle XVIII, i va funcionar fins el 1947.