Forn de la Vila - Conesa

Descripció

A l'Ajuntament de Conesa, en les baixos del local, es poden veure unes arcades perfectament conservades d'estil gòtic. També conté una sala folrada tota de pedra tallada on hi ha el Forn de la Vila i el museu d'estris rurals.

Ressenya històrica