Forn de calç - Montblanc

Descripció

Antic forn de calç de dues boques.

Ressenya històrica

Sense dades.