Forn de Calç - Senan

Descripció

Antic forn de calç testimoni de l'activitat d'aquest tipus en la zona. Es un pou profund de grans dimensions oberts per una sola banda i per la part inferior des d'on es posava la llenya per cremar les pedres. La finalitat d'aquests era obtenir calç viva útil per a sulfatar. Se sap que hi havia altres en el terme però molts ja no s'han pogut trobar perquè hi han crescut plantes al seu voltant o han quedat colgats de terra i runa.

Ressenya històrica

Sense dades documentals.