Font i abeuradors de Savella - Conesa

Descripció

Restes de la font, coberta parcialment de vegetació. S'entreveu el que devia ser una bassa o possibles rentadors, uns abeuradors i la font.

Ressenya històrica

Sense dades històriques. El 2010 l'ajuntament de Conesa ha redactat un projecte de recuperació d'aquest conjunt.