Font d'en Guardies - Montblanc

Descripció

És una font que sembla abandonada i que no tingui utilitat actualment. És una font molt senzilla on l'aigua rajava des de dos forats fets a la paret de ciment, on hi ha una placa amb un ocell esculpit i la inscripció "FONT D'EN GUARDIES". Una pica de pedra recollia l'aigua que queia.

Ressenya històrica

Sense dades.