Font del raval de Roselló - Blancafort

Descripció

Font pública formada per una petita basseta i una pica. Té un sol broc i està tota feta amb pedra arenísca. Trobem la inscripció "Año 1952"

Ressenya històrica

Sense dades