Font del carrer Major - Rocafort de Queralt

Descripció

Font d'una única canella de fabricació industrial.

Ressenya històrica

Sense dades