Font del Raval - Montblanc

Descripció

És una elegant font d'estil neoclàssic de dues canelles.

Ressenya històrica

El creixement poblacional de la vila va provocar que el subministrament d'aigua fos insuficient. Per solucionar el problema de l'escassetat d'aigua accessible, el 1828 es proposà la construcció de dues fonts més als extrems de la població: una a la plaça del convent de Sant Francesc i l'altra al Raval, amb sengles abeuradors i rentadors. Per passar del projecte a la realitat, es nomenà una Junta de Notables.
Malgrat les despeses originades per la construcció de la font de Sant Francesc, el projecte inicial continuà quan el mateix 1829 van començar les tasques de conducció de l'aigua cap a la Font del Raval aprofitant les arcades que ja la portaven a la Serra. La font es bastí amb la contribució de l'Ajuntament de la Guàrdia dels Prats ja que els seus habitants també n'eren beneficiaris. Després de superar diversitat de problemes econòmics, finalment el juliol del 1832 ja estava enllestida aquesta nova font de dues canelles situada a la pujada del baluard. Més tard, la font va ser moguda uns metres respecte el seu emplaçament original i l'any 1929 s'alçà una paret per resguardar del vent a qui anés a buscar aigua.