Font del Nínxol i safareig de les Roques - Vimbodi i Poblet

Descripció

Font i safareig situats dins del poble.
La font està situada a l'interior d'una petita volta de canó de pedra on al final hi trobem la sortida d'aigua. També hi ha una petita pica feta de pedres lligades amb morter, amb un petit canal de sortida que permet emmagatzemar l'aigua en uns abeuradors.
Al seu costat hi trobem els rentadors, formats per una bassa rectangular aixecada feta amb blocs de pedra treballats en la seva part superior i amb pedra lligada amb morter per la resta de paret.
Abans de la seva restauració la bassa estava dividida en dues parts, una per rentar i l'altra per esbandir la roba.

Ressenya històrica

Sense dades