Font de la Sala - Passanant i Belltall

Descripció

La font de la Sala es troba e l'interior d'una arcada construïda en pedra. La font està formada per un arc petit i dos abeuradors a ambdós costats.

Ressenya històrica

Sense dades.