Font de la Plaça de Baix - Rocafort de Queralt

Descripció

Font de ferro colat d'una única canella bastida sobre un peu de pedra. El basament és original mentre que l'estructura de ferro és més moderna.

Ressenya històrica

Font bastida amb motiu de la portada de l'aigua a la vila. Ubicada a la façana de l'antic escorxador.