Font de la Plaça Major - Solivella

Descripció

Font de pedra ubicada a la Plaça Major, al costat de l'ajuntament. Composta per dos cossos, un inferior, quadrangular, on s'ubiquen dues piques de pedra amb una aixeta cadascuna i un superior format per un obelisc escapçat i coronat per un esfera de pedra.

Ressenya històrica

La inauguració d'aquesta font l'any 1859 marca l'arribada de l'aigua al poble de Solivella. Anteriorment, els habitants anaven a buscar l'aigua a les fonts i pous de fora del poble.