Font de la Fruita - Montblanc

Descripció

La Font de la Fruita és una font d'una sola canella fixada en una estructura quadrangular de pedra esculpida que sosté una bola al capdamunt. A sota de la canella hi ha una pica de pedra on cau l'aigua sobrant. Darrere de la font hi ha una superfície enrajolada emmarcada per maons. A les rajoles hi ha com a elements decoratius raïms, gerros, altres fruites, vegetals i l'escut de Montblanc al centre de la part superior. Les rajoles actuals estan fetes com una imitació que recorda les tradicionals rajoles valencianes.

Ressenya històrica

La Font de la Fruita es va fer per substituir la Font de la Vila (situada entre el portal de Bové i el portell del Dissabte o de la Tresona). Es situaria a la plaçeta del Riber i no va ser inaugurada fins a l'agost del 1923. L'antiga Font de la Fruita era més gran que l'actual, tenia una canella i estava guarnida amb rajoles amb elements decoratius de raïms, vegetals, l'escut de Montblanc i altres temes relacionats. La vistositat de les rajoles valencianes va fer que es fixés el topònim i renom de Font de la Fruita. El 1950, l'antiga Font de la Fruita va ser enderrocada i canviada per una altra de nova, que és l'actual, que ocupava menor espai i era de menys categoria. El juny de 1951, aquesta font va ser situada a les escales del carrer Pere Deguí i el 1987 va percebre certes millores en urbanitzar-se la plaça que era el seu entorn.