Font de Sant Marçal - Montblanc

Descripció

La font té una estructura cilíndrica de grans dimensions feta de pedra, acabada amb un merlet fet amb maons. Té dues canelles, una de les quals havia estat tapiada durant cert temps. Al costat dret de la font hi ha una pica de pedra, que suposem que era l'antic abeurador de la font.

Ressenya històrica

Per tal d'aconseguir una distribució d'aigua adequada a les necessitats de la població, eren necessàries almenys dues fonts més als extrems de ponent i de llevant.
L'antiga Font del Vall era una font petita, baixa i encastada a la paret d'altres edificacions. S'ubicava al tram central del costat de la muralla de Sant Jordi, al carrer del mateix nom; més o menys on ara hi ha l'antic hort de Cal Cardús. Sembla que va ser enderrocada pels volts del 1830. Per substituir l'antiga Font del Vall, i aprofitant l'urbanització de la Plaça de Sant Marçal, se'n va fer una de nova l'any 1892 col·locada just davant de l'històrica església de Sant Marçal. Aquesta font de Sant Marçal, inaugurada l'any 1892, tenia assignades dues plomes d'aigua, quantitat que fou insuficient i que va fer que el 1915 es duguessin a terme els treballs convenients per augmentar-ne el cabal.